Foredrag og kultur

Den forudsigende hjerne

Hjernens funktion er at konstruere forklaringer og hypoteser om de sanseoplevelser, som den udsættes for. Dette er tesen i teorien om den forudsigende hjerne, som er en forholdsvis ny, og temmelig radikal, fortolkning af, hvad hjernen er for en størrelse. En teori, som indenfor de sidste 10 år har vundet indpas indenfor neurovidenskaberne. Foredraget giver en let forståelig beskrivelse af nogle af de neurofysiologiske forsøg og matematiske principper, der ligger til grund for ideen om den forudsigende hjerne.

Læs mere

Mark Schram Christensen er uddannet civilingeniør. Han skrev PhD på Københavns Universitet fra 2004-2007 på Institut for Idræt om hjernens kontrol af bevægelser i samspil med synet. Derefter var han post doc på henholdsvis MR-afdelingen på Hvidovre Hospital og Københavns Universitet om sansemotoriske illusioner fra 2005-2012. Siden 2013 har Mark Christensen været lektor på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet indenfor forskningsområdet kognitiv kontrol af bevægelser og været tilknyttet Cognitive Neuroscience Research Unit på Aarhus Universitet.