Foredrag og kultur

Stress og personlighed - grænselandet mellem sårbarhed og robusthed

Billede af Thomas Milsted. Foto af David Trood

Alle kan få stress - og mange får det. Når det kommer til stressresponsen, har det intet med personlighed at gøre. Lad dette være slået helt fast. Alle der får stress, gør det på den samme måde. Forskellen kan ligge i længden og styrken og hvad, der kan aktivere det. I foredraget tager Thomas Milsted emner op om personlighed, følelser, perfektionisme, robusthed i forbindelse med stress. 

Læs mere

Alle får stress, hvis de overbelastes, arbejder for meget eller sover for lidt. Alle. Det handler ikke om at placere skyld! Er man skyldig, har man gjort noget forkert. Har man fået stress, har man ikke gjort noget forkert og skal derfor heller ikke (for)dømmes.
MEN. For der er et MEN. Forskellen i personlighed har betydning for, hvor lille eller stor en belastning, der skal til, før der udløses en stressrespons. Forskellen handler også om, hvor længe man går med det, og hvad man gør for at komme af med det. Det er mængden af beskyttelsesfaktorer sat i forhold til mængden af risikofaktorer, der i første omgang og i langt de fleste tilfælde har betydning for, om man får stress.
Og det er i personligheden, vi blandt andet finder beskyttelsesfaktorerne - robustheden, om du vil. Det er desværre ikke en myte at stress også handler om selvværd, perfektionisme eller det at være særlig sårbar.

Dette foredrag vil hjælpe dig til at få skilt tingene ad, så du kommer til at forstå, hvor det er, at vilkårene bør ændres – og hvor det er dig, som må tilegne dig nye kompetencer, hvis du vil trives.
Foredraget tager emner op som: Personlighed og stress. Hvordan hænger det sammen? Følelserne og stress. Kan vi lære at kontrollere vores følelser? Selvværd og stress. Har folk med lavt selvværd større risiko for at få stress. Perfektionisme og stress. Er man i farezonen hvis man hele tiden vil være den bedste eller undgå fejl? Robusthed og stress.

Om Thomas Milsted

Thomas Milsted er skarp og præcis og efterlader tilhørerne med en fornemmelse af, at der er noget at gøre. At det nytter, og at redskaberne, som de præsenteret for, er lige til at gå til. Med mellem 100-200 foredrag om året er Thomas Milsted en af de mest rutinerede foredragsholdere inden for stress, trivsel og forandringer.
Thomas Milsted er tidligere direktør i Center for stress og tidligere generalsekretær i Stressfonden og forfatter til bestsellere som: “Lykke, er der en vej til det gode liv?”, “Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde”, “Stress, sådan tackler du det”, “Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds-) liv”, “Stressfri gennem krisen”, “Ned og op med stress” og “God søvn”.