Foredrag og kultur

Kend dine konger - og Danmarkshistorien

Gennem tre billedforedrag ser vi på de danske konger fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II. I foredragene vælger vi nogle af de mest interessante ud for en lidt mere udførlig gennemgang: De gamle valgkonger, enevældige konger og folkestyrets konger. Se ’læs mere’ for uddybning.

Læs mere

De gamle valgkonger: Selvom kongemagten efterhånden blev arvelig, var vore tidlige konger i princippet valgt – skønt sværdet i nogle tilfælde fik indflydelse på valget. Vi følger kongerne fra Jelling-dynastiet over middelalderens omskiftelige tider og op til Frederik den III, som fik indført enevælden. Vi vil især kigge på Harald Blåtand, Valdemar Atterdag, Dr. Margrethe, Christian II og Christian IV.

Enevældige konger: Med enevælden blev kongemagten arvelig, og selvom han var konge af Guds nåde, slog evnerne ikke altid til. Magten gled ofte over til embedsmændene, f.eks. Griffenfeld, Struensee og Moltke. Vi vil især se på Christian V, Frederik IV og Frederik V.

Folkestyrets konger: Kongemagten overlevede som bekendt parlamentarismens indførelse i 1849, men med en meget beskåret magt. Kunsten var at tilpasse sig det stadig mere udbyggede demokrati, en opgave, der er lykkedes, om end der har været kriser undervejs. Vi ser især på Frederik VII, Christian IX og Christian X.