Foredrag og kultur

...Posten skal ud

Hør om Postvæsenets historie fra den første, spæde start under Christian IV til nutidens udfordringer i en digitaliseret tid, som næsten ser ud til at tage livet af virksomheden. Vi kommer blandt andet ind på postvognenes betydning for samfærdslen i Danmark før jernbanen og på postvæsenets mange stolte traditioner – herunder opførelse af pompøse posthuse.