Foredrag og kultur

Kulturhøjskolen

kulturhøjskolen efterår 2018

Kulturhøjskolen - Efteråret 2018


Kulturhøjskolen i FOF Aarhus er for alle der har tid og lyst til at fordybe sig i kulturelle fag og temaer.

Kulturhøjskolen er kendt for kvalitet i sit programudbud og har været på banen mange år i Aarhus. Der sættes fokus på det brede, kulturelle program. Den faste, velkvalificerede lærerstab står for undervisning og foredrag, hvor både fagligt indhold og socialt samvær bliver højt prioriteret. Vi har en fast tilknyttet servicemedarbejder. Ingen højskole uden kaffe!

Kulturhøjskolen henvender sig primært til pensionister og efterlønsmodtagere. Andre deltagere og udenbys deltagere er også velkomne, men her vil kursusgebyret være lidt højere, da der ikke gives økonomisk tilskud fra Aarhus Kommune.

Kulturhøjskolen har sin faste base i Fredensgade 36, Aarhus C.

Undervisningsfag og fælles fredage

Mandag  Historie & arkitektur
Tirsdag   Musik
Onsdag  Litteratur, kultur & filosofi eller Natur & Fugle
Torsdag  Natur & Fugle eller Kunst
Fredag    Fælles fredage

Læs mere om Historie & arkitektur ved cand.mag. Steen Ivan Hansen

Læs mere om Musik ved pianist og musikpædagog Vibeke Lundgren Nielsen

Læs mere om Litteratur, kultur & filosofi ved cand.mag. Nick Bo Madsen & mag.art Kirsten Thonsgaard

Læs mere om Natur & Fugle ved biolog og naturvejleder John Simoni

Læs mere om Kunst ved mag.art. Mette Smed

Læs mere om Fælles fredage med foredrag eller udflugt 

Programmet for foråret 2019 vil være klar primo december 

Periode​ og dagsprogram

Kulturhøjskolen starter mandag den 3. september 2018 og slutter fredag den 7. december 2018.
Der er efterårsferie i uge 42 (15.-21. oktober).

Dagsprogram
Mandag-torsdag
Kl. 09.30-12.00 Morgensang, foredrag el. undervisning inkl. en kaffepause ca. kl. 10.30
Kl. 12.00-12.30 Frokost
Kl. 12.30-13.30 Undervisning

Fredag
Kl. 09.30-11.30 Fælles fredage med foredrag/udflugt (Dørene åbner kl 9.00 ved foredrag)

Pris, tilmelding og framelding

Du skal som minimum tilmeldes to dage på Kulturhøjskolen. Fælles fredage er obligatoriske og tæller som én dag. Derudover vælger du selv hvilke, og hvor mange, undervisningsfag, du vil deltage i.

Pris
2 dage: 2.945 kr.* / udenbys deltagere og andre: 3.245 kr. (Et undervisningsfag og fælles fredage)
3 dage: 3.245 kr.*/ udenbys deltagere og andre: 3.545 kr. (To undervisningsfag og fælles fredage)

Betalingen gælder for efterårssæsonen (t.o.m den 7/12-18)
*Den nedsatte pris gælder pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Aarhus Kommune.

Tilmelding
Du kan enten ringe på tlf. 86 12 29 55 eller henvende dig personligt i Fredensgade 36, 8000 Aarhus C. 
Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 10-15.

Tilmelding er muligt fra den 1. maj 2018.

Framelding
Framelding skal ske inden 14 dage før kursets start. Det indbetalte kursusgebyr vil da blive tilbagebetalt, fratrukket et administrationsgebyr på 100 kr.

Medarbejdere

Birthe Meldgaard, billedkunstner og FOF-underviser, står for de daglige praktiske gøremål på Kulturhøjskolen. Hun står bl.a. for kaffen og tilmeldinger til fælles ture. Birthe træffes på tlf. 60 89 30 60.

Merete Callesen er leder af Kulturhøjskolen, cand.phil. i Litteraturhistorie og afdelingsleder for kultur- og foredragsafdelingen. Hun træffes på tlf. 86 12 29 55 / direkte 87 31 41 18 fra mandag til torsdag kl. 10-15.

Læs om underviserne under beskrivelsen af deres fag.