Litteratur, kultur og filosofi

Francis Fukuyama og Salinger

LITTERATUR, KULTUR OG FILOSOFI

Ved cand.mag. Nick Bo Madsen

Amerika – først og sidst
Fra tabt generation og depression via ekspansion til ny mulig isolation – 
amerikansk litteratur, kultur og filosofi fra år 1900 til i dag

Efter Donald Trump trådte til som præsident har vi været vidne til en usikkerhed om, hvor USA er på vej hen. Vidner Trumps slogan ”America first” om, at USA er ved at trække sig tilbage fra sin deltagelse i løsningen af de presserende globale udfordringer? Hvilken form for samarbejde med USA kan Europa forvente i den kommende tid?

Ud over almindelig nysgerrighed, er det blandt andet spørgsmål som disse, der gør det aktuelt og relevant at forsøge at trænge ind i det amerikanske. Vi vil søge efter det særligt amerikanske ved den amerikanske litteratur, kultur og filosofi.

De fleste undervisningsgange vil tage udgangspunkt i litteraturen. Vi vil læse nogle af de absolutte højdepunkter i amerikansk litteratur fra år 1900 og frem (primært noveller eller kortere romaner). Underviseren sætter værkerne ind i en større litteratur-, kultur- og idéhistorisk sammenhæng, og vi analyserer, fortolker og diskuterer i fællesskab.

De resterende undervisningsgange har mere karakter af foredrag, der præsenterer bestemte temaer, tendenser eller tankeretninger inden for det amerikanske. Også her lægger underviseren op til diskussion.

Forløbet er en uafhængig fortsættelse af et kursus i foråret, der lagde vægten på USA i 1800-tallet. Nye deltagere kan derfor uden problemer springe på her.

Download kursus- og læseplan for efteråret 2018

Onsdage kl. 9.30-13.30.
Hold nr.: 6096.

underviser nick bo madsenNick Bo Madsen er cand.mag. i Filosofi og Nordisk Litteratur. Ekstern lektor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.

 

Litteratur, kultur og filosofi er en del af Kulturhøjskolen