Natur og fugle

hav badebro

NATUR & FUGLE

Ved biolog og naturvejleder John Simoni

Stille morgen – hvor blev fuglene af?

Dansk Ornitologisk Forening har netop opgjort, at der er forsvundet omkring 3 millioner ynglefugle fra det åbne danske agerland. Her har man igennem 40 år holdt øje med 22 forskellige fuglearter: 15 arter er på stærk tilbagegang og kun 7 er gået frem. Desværre gør disse tendenser sig også gældende for resten af EU. Hvad er forklaringen på denne udvikling? Spiller forvaltningen af vores natur en rolle og kan udviklingen vendes? I efterårssæsonen skal vi besøge relevante lokaliteter, som belyser denne problemstilling. Andre emner, der belyses i efterårssæsonen, er et par ture med fokus på svampe.

Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå. Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle, miljø- og klimaperspektiv vil som altid være centrale emner på vores ture. Er du ”naturnovice” er der masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse!

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Der skal forventes et bidrag på kr. 50,- pr. gang til fælleskørslen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Aarhus. 

Onsdage kl. 9.30-13.30, hold nr.: 6095
eller torsdage kl. 9.30-13.30, hold nr.: 6093.

underviser john simoniJohn Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

 

Natur & fugle er en del af Kulturhøjskolen