Foredrag og kultur

2 x virksomhedsbesøg

Billede af det nye hospital i Skejby Aarhus

Kom med til to spændende virksomhedsbesøg. Vi skal besøge Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Gellerup, hvor vi hører om helhedsplanen for området. 

Læs mere

1/ Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)
 – fredag 15. september kl. 13.00-ca. 15.00

Virksomhedsbesøg på en af Danmarks største byggepladser, udvidelsen af Skejby sygehus - Region Midts største hospital kaldet DNU - det nye universitetshospital.
Med start i sommeren 2012 og forventet afslutning i 2019 nybygges der ca. 220.000m², mens der samtidig ombygges omkring 50.000m² i eksisterende bygninger.
Processen er opdelt i 12 store nybygningsafsnit, som udføres forskudt af hensyn til pladsforhold og ikke mindst bemanding. Op til sommerferien 2016 var der ca. 770 håndværkere dagligt på pladsen, mens op mod 50 lastbillæs med materialer ankom dagligt. Nybygningsdelen er på besøgstidspunktet 80-90 procent færdig, men på vej rundt vil vi passere både tidlige stadier af bygninger og helt færdigt afsnit.
Guiden vil fortælle om, hvordan sådan en planlægnings-, design- og udførelsesproces foregår, og alle spørgsmål er velkomne.
Vi gør mange stop undervejs, og vi taler om det, vi ser: Arkitekturen, tekniske ting og hvordan det nye sygehus skal fungere.
Deltagerne på denne ca. 2 timer lange tur skal kunne gå på trapper.
Mødested: oplyses i god tid før arrangementet på mail til alle tilmeldte deltagere.

2/ Tag med til Gellerup og hør om helhedsplanen
– torsdag 5. oktober kl. 16.00-18.00

Vi kommer på en guidet tur rundt i Gellerup, hvor vi først får et oplæg i E & P Huset, som er helhedsplanens infohus. Derefter bliver vi ført rundt af en beboerguide, der fortæller om, hvordan det er at bo i Gellerup og viser os, hvor forandringerne sker. Vi har også et stop på Gellerup Museum, hvor vi kan se en lejlighed indefra og skue ud over hele Gellerup fra 6. sal.
Mødested: E & P Huset, Dortesvej 37b, 8220 Brabrand.

NB. Ændring af program
Som nævnt i hovedbrochuren indeholder turen oprindeligt 3 virksomhedsbesøg. Turen til Teknologisk Institut er dog aflyst. Virksomhedsbesøgene til DNU og Gellerup gennemføres som planlagt.