Foredrag og kultur

Foreningsforedrag

Billedfrise med spillemand Christian Foged og Karoline Budtz - Søren Bødker Madsen

Foreningsforedrag - særligt tilrettelagt for lokalcentre, menighedsråd, seniorklubber og pensionistforeninger

FOF Aarhus udbyder i samarbejde med en perlerække af dygtige foredragsholdere, musikere og andre med noget på hjerte, masser af gode arrangementer specielt tilrettelagt for seniorgrupper. Du kan høre foredrag om alt fra musik, sang, litteratur til kunst, rejser, natur, kost og livskvalitet og meget, meget mere. 

Download hele programmet for FOF Aarhus´ Foreningsforedrag

Praktiske informationer og foredragsemner

Foreningsforedragene ved FOF Aarhus er tilrettelagt specielt for samlede grupper af 60+, efterlønsmodtagere og pensionister. For ethvert foredrag i lokalcentret, sognegården, seniorklubben eller pensionistforeningen skal følgende betingelser være opfyldt:   

  • Mindst 30 deltagere  
  • Efterlønsmodtagere  
  • Pensionister 
  • 60+ uden tilknytning til arbejdsmarkedet  
  • Arrangementet skal være afviklet senest kl. 18.00.     

Foredragsemner

Du kan vælge at høre foredrag om følgende emner: musik, sang,  teater, litteratur og fortælling, personskildringer, samfund, kunst, kultur, rejser, andre kulturer, historiske emner, om Aarhus by, natur, kost og livskvalitet.

For mere information og bestilling af foredrag eller katalog kontakt:
Ariann Emig,  FOF Aarhus
ariann@fof-aarhus.dk
Tlf. 86 12 29 55