Kunst og fritid

Skipper duelighedsprøve praktik sejlbåd - (uden kendskab til sejllads)

billede af mennesker på sejlbåd

For deltagere uden kendskab til sejlads. Kurserne omfatter Søfartsstyrelsens pensum til prøven, herunder kendskab til almindelige maritime udtryk, brug af anker, knob og stik, fortøjning og havnemanøvrer, mand over bord manøvrer, begrænsninger i dårligt vejr, virkning af strøm og afdrift, sejladsplanlægning, styring, anvendelse af GPS, kendskab til bådens motor. Endvidere sætning og bjærgning af sejl, manøvrering for sejl, sejltrim samt mand over bord manøvrer for sejl.

Læs mere om kurset.

Der bliver arrangeret prøve iht. Søfartsstyrelsen’s regler. Prøvegebyret, kr. 250,- er ikke inkl. i kursusgebyret.