Kunst og fritid

Skipper duelighedsprøve teori express

billede af tovværk på bådebro

Tag på sejlerskolens teoretiske grundkursus i søsikkerhed og navigation. Du skal ikke have forkundskaber for at følge kurset, men regn med en del hjemmearbejde. Kurset omfatter: søvejsregler, søkort, kompas, farvandsafmærkning, kurssætning, stedbestemmelse, instrumenter, brandteori og grundlæggende sømandskab. 

Ud over kursusgebyret må du påregne udgifter til bøger, søkort samt evt. prøvegebyr. Kurset kan afsluttes med prøve til teoretisk del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve i sejlads.