Kunst og fritid

Yachtskipper 1

todelt billede af kompas og tovværk på bådebro

Uddannelsen er todelt, og du kan både blive yachtskipper af 3. grad og af 1. grad. Det giver dig et kompetenceløft, som betyder, at du får ret til at føre større fritidsfartøjer. Første trin er yachtskipper 3, som du skal have bestået før du kan fortsætte med yachtskipper 1.

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad opnår du efter ½ års fart​stid ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.

Førstehjælpskursus på højt niveau, som er obligatorisk, er ikke inkluderet i prisen. 

Læs mere om kursus og eksamen

Søfartsstyrelsens yachtskipperuddannelse henvender sig til sejlere, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer, idet bestået eksamen kan give mulighed for at føre fritidsfartøjer på 15-24 meters længde. Uddannelsen omfatter en grunduddannelse (yachtskipper 3) samt en videregående overbygning til yachtskipper 1. Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at blive styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. 

​Kurset omfatter videregående navigation, herunder astronomisk navigation, sømandsskab og kommunikation, videregående meteorologi samt sundhedslære i form af et videregående førstehjælpskursus, der afholdes i januar. Dette er ikke indeholdt i kurset. Der indgår weekender i kurset, se “vis kalender”. Bestået yachtskipper 3 eksamen er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, der afholdes af Søfartsstyrelsen, efter nærmere aftale.

Yachtskippereksamen af 1. grad
Til denne eksamen indgår følgende emner:

  • Navigation
  • Sømandskab og kommunikation
  • Meteorologi
  • Sundhedslære


Ring efter Søfartsstyrelsens studiehåndbog eller se: www.fritidssejler.dk , hvis du ønsker flere oplysninger.