Motion og sundhed

MediYoga mod Stress/Udbrændthed

Vi vil arbejde med øvelser, grounding, åndedræt og meditationer, som vil være med til at reducere stress og skabe en afspændt, rolig og dyb tilstand i både krop og sind. Du vil opleve en øget følelse af balance, overskud, overblik og en forbedret evne til at håndtere psykiske udfordringer. Du vil lære om, hvad stress gør ved din krop og sind, og få simple redskaber, som du kan bruge i din hverdag.

Hvad er MediYoga?

MediYoga, også kaldet medicinsk yoga, er en moderne, evidensbaseret terapeutisk yogaform, hvis overordnede formål er at skabe en grundlæggende balance fysisk og mentalt. Den er udviklet af IMY (institut for medicinsk yoga) i Stockholm til brug i blandt andet sundhedsvæsenet som et led i et behandlingsforløb til en lang række diagnoser.

MediYoga udspringer af den 5000 år gamle, aktive og dynamiske Kundalini yoga, som er videreudviklet til en langsom, blid og ikke så fysisk krævende yoga, hvor åndedrættet spiller en afgørende rolle.

Undervisningen består af øvelser og stillinger, som kombineres med åndedræts-, meditations-, og afspændingsteknikker. Øvelser og meditationer kan fungere for alle, ung som ældre, og tilpasses den enkelte deltageres fysiske formåen. Yogaen kan udføres på både stol og måtte.

Yogaformen er særlig god for deltagere med for eksempel:

  • Nedsat bevægelsesfunktion, eksempelvis parkinson
  • Kroniske smerter
  • Åndedrætsbesvær
  • Hjerterelaterede problemer, eksempelvis forhøjet blodtryk eller hjerteflimmer
  • Let depression
  • Stress
  • Søvnbesvær.

MediYoga kan give større bevægelighed i led, give stærkere muskler, nedsætte smerter samt dæmpe stress og uro.

Åndedræt, blodtryk, hjerterytme, søvn, hormonsystem og fordøjelse kan forbedres, og man vil lære at blive bevidst om kroppens spændinger og adfærd, og lære at lytte til krop og sind.