Førstehjælp - Opdatering

Førstehjælpskurset er for dig, som allerede har en uddannelse i førstehjælp, og har brug for at få din viden genopfrisket.

Opdateringskurset varer 3 timer og omfatter repetition af indholdet i ’Førstehjælp - Hjertestop’:
   – Førstehjælpens 4 hovedpunkter
   – ABC metoden
   – Basal genoplivning
   – Brug af hjertestarter (AED)
   – Stabilt sideleje

Kurset er for dig, som inden for de sidste 24 måneder har gennemført ’Førstehjælp - Hjertestop’ eller ’Førstehjælp - Med særligt ansvar’.

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.