Musik og sang

Bladsang 2A - for deltagere med lidt nodekendskab

Noder

Bladsang, også kaldet prima vista, er at kunne synge noget direkte fra noderne uden at kende det på forhånd.

Hvis du fx synger i kor, vil du hurtigt opleve, at du får nemmere ved at følge med ved indstudering af nye sange og korsatser. Du får også større frihed til selv at arbejde videre med sangene derhjemme.

Bladsang 2A er et fortsætterhold fra Bladsang 1A. Du kommer til at arbejde med nogle lidt mere krævende melodier, får hjælp til at tyde rytmesproget og kommer til at bruge både punkteringer og bindebuer i din bladsang.

Har du allerede lidt nodekendskab, er du velkommen til at springe på holdet, uden først at have været på Bladsang 1A. For at deltage skal du kunne læse enkle rytmer, være fortrolig med g-nøglen og kende de mest almindelige taktarter.

Der er plads til 4 deltagere på holdet.

Udgifter til undervisningsmaterialer: 150-200 kr.