Musik og sang

Lær at synge fra bladet (seniorhold) - for deltagere med nodekendskab

Louise Langston, stemmerehabilitator - underviser

Bladsang – også kaldet for prima vista sang – er at kunne synge en sang eller en korstemme direkte fra nodearket uden at kende det i forvejen.
Du kan have stor gavn af at kunne synge fra bladet, hvis du f.eks. synger i kor. Allerede efter få måneders undervisning vil du opleve, at det bliver nemmere at lære en ny stemme, når du er til kor, og du vil med tiden få en større frihed til at arbejde med musik på egen hånd.

Vigtige informationer

Dette kursus forudsætter, at du kender lidt til helt enkle rytmer og taktarter, og at du er fortrolig med noderne i g-nøglen.
Der kan være op til 4 deltagere på kurset.
Udgifter til undervisningsmaterialer: 150-200 kr.