Musik og sang

Musik og rytmik

Baby/børnerytmik for børn og deres voksne

På musik og rytmikholdene skal vi synge sange og lege sammen. Barnet ligger eller sidder hos den voksne. I et trygt, musikalsk samvær stimuleres og udvikles barnets sanser og motorik gennem musikken. 

På vores musik og rytmikhold deltager alle, både voksne og børn. På den måde får I lært sangene rigtig godt, så I kan fortsætte arbejdet derhjemme.

Det er veldokumenteret, at barnets motoriske og musikalske udvikling hænger tæt sammen med dets sproglige udvikling. På kurserne Sprog Musik og Bevægelse (SMB) får førskolebørn på en legende måde skærpet deres sans for sprogets lyd og rytme.


MUSIK OG SANG

MUSIK OG RYTMIK

I et trygt, musikalsk samvær stimuleres og udvikles barnets sanser og motorik gennem musikken.