Sprog, musik og bevægelse (SMB)

Sprog, musik og bevægelse for førskolebørn

Kom og giv dit barn et sprogligt forspring før skolestart med hop og spring, tromme og tramp, rim og remser, som stimulerer opmærksomhed på bogstavlyd og sprogrytme under mottoet: sjovere, klogere.