Sprog og kommunikation

Græsk 1

Billede af græske tegn

Tag på et sprogkursus, hvor du lærer elementært nygræsk. Vi koncentrerer os om et lille ordforråd, som du lærer at bruge aktivt. Den svære græske grammatik indlæres i snæver tilknytning til det mundtlige. Afsæt god tid til hjemmearbejde.