Sprog

Oldgræsk for fortsættere

Vi starter med en repetition af den grammatik, der blev gennemgået på begynderkurset i foråret (24 lektioner). Nye deltagere kan derfor være med, bare de har et mindre kendskab til sproget eller et godt kendskab til relaterede sprog (f.eks. latin). Vi læser bl.a. tekster af Xenophon fra ”Prologos. Introduktion til græsk”, som har gloser og henvisninger til paragraffer i grammatikken ”Basis”.