Sprog

Hebraisk 2 (nyhebraisk)

billede af hebraisk tekst
Forudsætter kendskab til det hebraiske alfabet. Vi fokuserer på samtale - gennem praktiske øvelser lærer vi små dialoger, så du bliver i stand til at begå dig i enkle situationer. Der vil også være læse-skriveøvelser.