Sprog

Hebraisk 4 (nyhebraisk)

Forudsætter ca. 75 timers undervisning i hebraisk. Vi har fokus på mundtlig hebraisk: Gennem praktiske øvelser bliver du i stand til at indgå i enkle dialoger om hverdagsemner. Vi inddrager også grundlæggende grammatik samt læse- og skriveøvelser