Sprog

Italiensk læsekreds

Billede af tæt bebyggede farverige huse

For at deltage på kurset forudsætter vi, at du kan læse en middelsvær tekst, fx en roman. 

Vi læser og diskuterer teksten og træner derigennem den mundtlige sprogfærdighed.

Er du i tvivl om valg af niveau, kan du teste dig selv via en online-test: sprogtest i italiensk