Sprog

Spansk let samtaletræning, niv. 1-2 (A1)

Du har lært lidt grundlæggende spansk og kan udtrykke dig i helt enkle sætninger med brug af nutid.

Vi arbejder på at blive bedre til at bruge det, vi har lært, i praksis.

Vi tager udgangspunkt i mange forskellige materialer, f.eks. små korte tekster, billeder og musik, og vi træner samtale, ordforråd, udtale og basal grammatik gennem øvelser og rollespil.