Sprog

Tysk samtaletræning, niv. 4-5 (B1)

Du har et pænt stort ordforråd og forstår en del tysk, når du hører det, men det kniber lidt, når du selv skal tale sproget. 

Din baggrund kan fx være 10. klasse eller en lidt rusten studenter-/HF-eksamen. Vha. forskellige materialer såsom artikler, lyttetekster, billeder etc., øver vi os i at tale frit og spontant. 

Er du i tvivl om valg af niveau, kan du teste dig selv via en online-test: sprogtest i tysk.