Dansk og matematik

Billede af FVU-dansk-underviser Inge Beergland

Gratis matematik- og danskundervisning hos FOF Aarhus

Vil du gerne blive bedre til at stave og læse? Har du brug for hjælp til skriftlig fremstilling? Eller vil du gerne have genopfrisket dine matematiske færdigheder? FOF Aarhus tilbyder gratis Forberedende voksenundervisning (FVU) for alle, som ønsker at forbedre sine matematik-, læse- eller skrivekompetencer samt gøre brug af it-støtte. 

Forberedende voksenundervisning (FVU) består af to fag:
   - FVU-dansk: læsning, stavning og skriftlig fremstilling
   - FVU-matematik: talforståelse, regning og basale matematiske begreber

Med et FVU-kursus kan du styrke dine kompetencer inden for dansk eller matematik både i hverdags-, uddannelses- og arbejdssammenhænge. Inden alle kurser skal du til en test, som er med til at sikre, at undervisningen passer til dit niveau. Vores undervisere tilstræber et godt, trygt og fleksibelt undervisningsmiljø, hvor der både er fokus på den enkelte og holdet, så hver kursist får størst muligt udbytte af undervisningen. 

Du kan tilmelde dig test på siden FVU-dansk og FVU-matematik.
Har du brug for vejledning og information dansk for ordblinde, er du velkommen til at kontakte FOF Aarhus på telefon 8612 2955.

Læs mere

FVU-dansk
På et gratis FVU-danskkursus får du hjælp til at blive bedre til læsning, stavning og dansk grammatik. Danskundervisningen kan forbedre dine muligheder på arbejdsmarkedet, hjælpe dig i din uddannelse og generelt være en støtte i hverdagssituationer. Anvendelse af it og it-støtteprogrammer indgår i undervisningen. FVU-dansk er for alle over 18 år. FOF Aarhus tilbyder danskundervisning på forskellige niveauer, hvor en test afgør hvilket niveau, der passer bedst til dig. 

Dansk for ordblinde
FOF Aarhus tilbyder gratis danskundervisning for ordblinde i Aarhus. Undervisningen foregår på små hold, hvor der arbejdes med læsning, stavning, skriftlig fremstilling samt brug af it og støtteprogrammer. Vores kurser for ordblinde starter med en test, som viser, hvordan din undervisning skal tilrettelægges, hvilke mål du skal arbejde hen imod og hvor mange timers undervisning, du bør have. Testen for ordblinde aftales individuelt.

FVU-matematik
På et gratis FVU-matematikkursus hos FOF Aarhus kan du få genopfrisket den matematik og de formler og tabeller, du lærte for mange år siden. På kurset får du hjælp til at klare hverdagssituationer, og du kan blandt andet blive klædt på til at kunne hjælpe dine børn med lektierne. Kurset tager udgangspunkt i en matematikprøve, som skal afdække dine faglige behov og ønsker.

FVU-dansk og -matematik for virksomheder
FOF Aarhus tilbyder kurser i dansk eller matematik til medarbejdere på større eller mindre virksomheder. Kurserne kan foregå enten på den pågældende arbejdsplads eller i FOF Aarhus’ kursuscenter. Med et kursus i dansk eller matematik styrkes medarbejderens faglige kompetencer, hvilket kan være givende for både medarbejderen og arbejdspladsen blandt andet i forhold til nuværende og fremtidige arbejdsopgaver.

Praktiske informationer
NB. Undervisningen foregår på dansk. Derfor er det nødvendigt, at deltagere kan tale og forstå dansk for at kunne følge undervisningen.

Bemerken Sie bitte, dass der Unterricht auf Dänisch durchgeführt wird. Teilnahme setzt deshalb voraus, dass Sie Dänisch verstehen und auch sprechen können.

Please note that the lessons are conducted in Danish. Therefore it is necessary that participants can both speak and understand Danish in order to follow the classes.

Når du går til FVU-dansk- eller matematikundervisning hos FOF Aarhus har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), som erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.  

DANSK

DANSK FOR VIRKSOMHEDER

Styrke dine medarbejderes faglige kompetencer.
Billede fra FVU-undervisning, artikel
Dansk og matematik

Dansk for ordblinde

Som ordblind kan du få hjælpe til at blive bedre til at læse, stave og skrive.
Billede af Inge Bergland, danskundervisning ved FOF
Dansk og matematik

FVU-dansk

Få mere styr på læsning, stavning og grammatik.
Dansk og matematik

FVU-matematik

Bliv bedre rustet til at klare lektiehjælp og regneopgaver på job.