Dansk og matematik

Dansk for ordblinde

Billede af danskundervisning ved FOF

Gratis undervisning for ordblinde hos FOF Aarhus

Holdene 'Dansk for ordblinde' er med løbende optag.

Er du ordblind eller i tvivl om, hvorvidt du er det? Vil du gerne styrke dine færdigheder inden for læsning, stavning eller skriftlig fremstilling? Så har FOF Aarhus et gratis kursus til dig. Sammen med kompetente undervisere har du mulighed for at forbedre din evne til at læse, stave eller skrive. 

Ordblindhed kan være en stor hæmsko i en verden, hvor meget kommunikation foregår skriftligt. FOF Aarhus kan hjælpe dig med at styrke dine faglige kompetencer inden for læsning, stavning eller skriftlig fremstilling både i hverdags- og arbejdssammenhæng. I vores gratis undervisning til voksne ordblinde bliver du undervist på små hold med 4-6 deltagere. 

Før du kan begynde på ordblindeundervisningen, skal du visiteres. Det sker blandt andet gennem en test, som vil vise, om du er berettiget til ordblindeundervisning samt hvilket indhold, undervisningen skal have.

Testen har til formål at finde ud af

  • Hvilke faglige mål du skal arbejde hen mod
  • Hvor mange timer du skal undervises
  • Om du vil få størst udbytte af at have ene-undervisning eller være på et lille hold
  • Om kompenserende IT kan være en hjælp for dig i din hverdag.

Læs artikel om ordblindeundervisning hos FOF Aarhus.

Praktiske informationer

Kontakt Lone Husted Kristensen hos FOF Aarhus for vejledning og tilmelding til test.
Telefon: 8612 2955
E-mail: lone@fof-aarhus.dk

NB. Undervisningen foregår på dansk. Derfor er det nødvendigt, at deltagere kan tale og forstå dansk for at kunne følge undervisningen.

Bemerken Sie bitte, dass der Unterricht auf Dänisch durchgeführt wird. Teilnahme setzt deshalb voraus, dass Sie Dänisch verstehen und auch sprechen können.

Please note that the lessons are conducted in Danish. Therefore it is necessary that participants can both speak and understand Danish in order to follow the classes.