Dansk og matematik

Dansk for virksomheder

Billede af FVU-dansk-underviser Inge Beergland

Et skub i den rigtige retning for dine medarbejdere

Har I medarbejdere, der har mere end almindeligt svært ved at læse og skrive? Så er tiden måske inde til, at I giver dem en håndsrækning, som kan styrke deres arbejdsindsats og komme dem til gode resten af livet. Med et gratis FVU-danskkursus kan du styrke dine medarbejderes faglige kompetencer, fastholde dem på arbejdsmarkedet og ruste dem til fremtidens krav. 

FVU-dansk er undervisning, der ud fra den enkeltes behov styrker evnen til at læse, stave og fremstille og formidle skriftligt materiale. Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige trin alt efter deltagerens niveau. 

Undervisningen kan tilrettelægges efter din virksomhed og medarbejders behov i forhold til undervisningstidspunkt og indhold. Vores undervisere er kvalificerede inden for både hverdags- og arbejdsmarkedsdansk og kan eksempelvis tilrettelægge undervisningen i forhold til bestemte fagtermer. 

Undervisningen er gratis for virksomheden og medarbejderne.

FOF Aarhus samarbejder med Netværkslokomotivet omkring etablering af undervisning på virksomheder.

Kontakt 
For mere information og spørgsmål kontakt afdelingsleder Lone Husted Kristensen, FOF Aarhus på
Telefon: 8612 2955
E-mail: lone@fof-aarhus.dk

Undervisning for ordblinde

Har I medarbejdere, der er ordblinde, kan et danskkursus specielt tilrettelagt for ordblinde være en hjælp i forhold til at forbedre medarbejderens evne til at læse, skrive eller stave. Ordblindhed kan være en stor hæmsko, hvis meget kommunikation i virksomheden foregår skriftligt via eksempelvis mail eller online intranet, hvorfor både virksomheden og medarbejderen vil kunne drage stor nytte af, at der bliver taget hånd om ordblindheden. Læs mere om undervisning for ordblinde her. 

Dansk for udlændinge

Har I udenlandske medarbejdere, som vil kunne drage nytte af at opkvalificere sine danskkundskaber, så kan et FVU-danskkursus være en god løsning. Danskkundskaber kan styrke tilknytningen til Danmark og det danske arbejdsmarked. Det samme gør sig gældende for en medrejsende partners jobmuligheder. Fokuseret undervisning på et FVU-kursus vil kunne hjælpe til at nedbryde eventuelle sprogbarrierer i arbejdssituationer og hverdagen. 

NB. Undervisningen foregår på dansk. Derfor er det nødvendigt, at deltagere kan tale og forstå dansk for at kunne følge undervisningen.

Bemerken Sie bitte, dass der Unterricht auf Dänisch durchgeführt wird. Teilnahme setzt deshalb voraus, dass Sie Dänisch verstehen und auch sprechen können.

Please note that the lessons are conducted in Danish. Therefore it is necessary that participants can both speak and understand Danish in order to follow the classes.