Dansk og matematik

Matematik for virksomheder

Opkvalificér dine medarbejdere med matematikundervisning hos FOF Aarhus

Har I medarbejdere, der arbejder med regne- og matematikopgaver, som kunne drage nytte af at få genopfrisket eksempelvis matematiske tabeller, rumfang, procentregning eller statistik? FOF Aarhus tilbyder gratis matematikundervisning på to niveauer, som kan styrke dine medarbejderes matematiske kompetencer og ruste dem til fremtidige arbejdsopgaver. 

Undervisningen kan tilrettelægges både virksomheden og medarbejderen i forhold til undervisningstidspunkt og indhold. Matematikundervisningen kan eksempelvis målrettes bestemte faglige behov og arbejdsopgaver i virksomheden. 

Undervisningen er gratis for virksomheden og medarbejderne.

FOF Aarhus samarbejder med Netværkslokomotivet omkring etablering af undervisning på virksomheder

For mere information og spørgsmål kontakt afdelingsleder Lone Husted Kristensen, FOF Aarhus på 
Telefon: 8612 2955
E-mail: lone@fof-aarhus.dk