Foredrag og kultur

Foredrag om klimaet og de 17 verdensmål

Billede af FNs 17 verdensmål: 1: Afskaf fattigdom 2: Stop sult 3: Sundhed og trivsel 4: Kvalitetsuddannelse 5: Ligestilling mellem køn 6: Rent vand og sanitet 7: Bæredygtig energi 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 9:  Industri, innovation og infrastruktur 10: Mindre ulighed 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 12: Ansvarligt forbrug og produktion 13: Klimaindsats 14: Livet i havet 15: Livet på land 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 17: Partnerskaber for handling

Bliv klogere på klimaet og FN's 17 verdensmål

Hos FOF Aarhus tror vi på, at større fokus og debat om klimaet og FN's 17 verdensmål kan skabe forandringer, der fører til en mere bæredygtig fremtid.

Kom derfor med til disse spændende aftener og foredrag, hvor du kan blive klogere på bæredygtighedens mange facetter. Hvad kan du selv gøre for at skabe en mere bæredygtig livsstil?