Foredrag og kultur

Kulturhøjskolen

Billede af kulturhøjskolen

Kulturhøjskolen - efterår 2019


Kulturhøjskolen i FOF Aarhus er for alle, der har tid og lyst til at fordybe sig i kulturelle fag og temaer.

Kulturhøjskolen er kendt for kvalitet i sit programudbud og har været på banen mange år i Aarhus. Der sættes fokus på det brede, kulturelle program. Den faste, velkvalificerede lærerstab står for undervisning og foredrag, hvor både fagligt indhold og socialt samvær bliver højt prioriteret. Vi har en fast tilknyttet servicemedarbejder. Ingen højskole uden kaffe!

Kulturhøjskolens undervisning er tilrettelagt ift. folkeoplysningsloven og henvender sig primært til pensionister og efterlønsmodtagere. Andre deltagere og udenbys deltagere er også velkomne, men her vil kursusgebyret være lidt højere, da der ikke gives økonomisk tilskud fra Aarhus Kommune.

Kulturhøjskolen har sin faste base i Fjordsgades Skole, N.J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C og i Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3.

Musikholdet om tirsdagen og alle fredagsforedrag afholdes i Solsalen, Ingerslev Boulevard 3, og indgangen er via Ingerslevs Boulevard. Du kan her downloade et kort over Solsalens placering.

Undervisningsfag og fælles fredage

Mandag  Historie & arkitektur
Tirsdag   Musik
Onsdag  Litteratur, kultur & filosofi eller Natur & Fugle
Torsdag  Natur & Fugle eller Kunst
Fredag    Fælles fredage

Læs mere om Historie & arkitektur ved cand.mag. Steen Ivan Hansen

Læs mere om Musik ved pianist og musikpædagog Vibeke Lundgren Nielsen

Læs mere om Litteratur, kultur & filosofi ved cand.mag. Nick Bo Madsen

Læs mere om Natur & Fugle ved biolog og naturvejleder John Simoni

Læs mere om Kunst ved mag.art. Mette Smed

Læs mere om Fælles fredage med foredrag og fælles udflugter 

Programmet for foråret 2020 vil være klar medio december.

Periode​ og dagsprogram

Kulturhøjskolen starter mandag den 9. september 2019 og slutter fredag den 13. december 2019.
Der er efterårsferie i uge 42 (14.-20. oktober).

Dagsprogram
Mandag-torsdag
Kl. 09.30-12.00 Morgensang, foredrag el. undervisning inkl. en kaffepause ca. kl. 10.30
Kl. 12.00-12.30 Frokost
Kl. 12.30-13.30 Undervisning

Fredag
Kl. 09.30-11.30 Fælles fredage med foredrag/udflugt (Dørene åbner kl 9.00 ved foredrag)

Pris, tilmelding og framelding

Du skal som minimum tilmeldes to dage på Kulturhøjskolen. Fælles fredage er obligatoriske og tæller som én dag. Derudover vælger du selv hvilke, og hvor mange, undervisningsfag, du vil deltage i.

Pris
2 dage: 2.995 kr.* / udenbys deltagere og andre: 3.320 kr. (Et undervisningsfag og fælles fredage)
3 dage: 3.345 kr.*/ udenbys deltagere og andre: 3.670 kr. (To undervisningsfag og fælles fredage)
4 dage: 3.695 kr. */ udenbys deltagere og andre: 4.020 kr. (Tre undervisningsfag og fælles fredage)
5 dage: 4.045 kr.*/ udenbys deltagere og andre: 4.370 kr. (Fire undervisningsfag og fælles fredage)

Betalingen gælder for efterårssæsonen (t.o.m. den 13/12-19)
*Den nedsatte pris gælder pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Aarhus Kommune.

Tilmelding
Du kan enten ringe på tlf. 86 12 29 55 eller henvende dig personligt i Fredensgade 36, 8000 Aarhus C.
Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 10-14.

Tilmelding er mulig fra den 1. maj 2019

Framelding
Framelding skal ske inden 14 dage før kursets start. Det indbetalte kursusgebyr vil da blive tilbagebetalt, fratrukket et administrationsgebyr på 100 kr.

Medarbejdere

Birthe Meldgaard, billedkunstner og FOF-underviser, står for de daglige praktiske gøremål på Kulturhøjskolen. Hun står bl.a. for kaffen og tilmeldinger til fælles ture. Birthe træffes på tlf. 60 89 30 60.

Merete Callesen er leder af Kulturhøjskolen, cand.phil. i Litteraturhistorie og afdelingsleder for kultur- og foredragsafdelingen. Hun træffes på tlf. 86 12 29 55 / direkte 87 31 41 18 fra mandag til torsdag kl. 10-14.

Læs om underviserne under beskrivelsen af deres fag.