Foredrag og kultur

Fælles fredage

Billede af foredrag på kulturhøjskolen

Fredagsforedragene afholdes fra kl. 9.30 til ca. 11.30. Dørene åbnes kl. 9.00.
Alle fredagsforedragene afholdes i Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3

Den 13/9: Er modersmålet i fare?

v/Ole Lauridsen, forfatter, foredragsholder og tidligere lektor ved Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Mag.art. i ældre tysk sprog

Mange er bekymrede for det danske sprogs fremtid. Bliver det opslugt af engelsk? Kværker ungdommen det? Bliver det ødelagt af folks sjusk?
Spørgsmålene er mange, og foredraget vil tage dem op et for et og samtidig give et strejftog gennem det danske sprogs historie fra senmiddelalderen frem til i dag. Fokus er ordene, for selvom vi kan låne meget forskelligt sprogligt ind (udtale, bøjning, sætningsbygning), er det først og fremmest ord vi kaster os over, og det er dem der er nemmest at få øje på. Og det vi vil få at se, er at ord fra det fremmede altid har haft en egen magt over vores sprog. Dansk ordforråd har bevæget sig meget op gennem historien. På de andre sproglige områder (udtale, bøjning og sætningsbygning) har vores sprog til gengæld været meget stabilt gennem flere hundrede år. Det skal vi også se nærmere på.
Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål af enhver art – om sproget, forstås.

Den 20/9: At danne sig selv - om dannelsesrejser, selvfortællinger og Peer Gynt

v/Tina Lauritsen, terapeut og forfatter, cand.mag. i dramaturgi

Vores tid er præget af tanken om at 'finde sig selv', og vi bruger flittigt både ydre og indre rejser til at komme på sporet. Men hvad er det egentlig vi leder efter? Og hvordan bidrager rejser til at finde det?
Med afsæt i Henrik Ibsens drama om Peer Gynt tager foredraget deltagerne med på en vandring i dannelsesrejsens landskab – fra eventyr og overgangsriter over romantikkens dyrkelse af den rejsende kunstner til rejseaktiviteter og selvrealisering i moderne tid.
Historien om Peer Gynt sætter realiseringen af selvet i perspektiv på en både humoristisk og tankevækkende måde. Peer foretager en slags ultimativ dannelsesrejse, som varer hele livet. Han søger sig selv og svigter alle på sin vej. Til sidst vender han hjem igen. Nu som sig selv? Eller hvem er mon den Peer, han fandt på sin vej?

Den 27/9: Da grevskaberne forsvandt

v/Steen Ivan Hansen, cand.mag. og historiker 

Det er i år 100 år siden den såkaldte Lensafløsningslov blev vedtaget. Den betød, at grevskaber, baronier og stamhusene blev opløst og overgik til fri ejendom. Det var hårde betingelser for de store godser, mens husmandsbevægelsen triumferede. Vi ser på loven og dens konsekvenser og trækker trådene helt op til i dag.

Den 4/10: En rejse i øjenhøjde: Østeuropæerne – 30 år efter Berlin-murens fald

v/journalisterne Anne Haubek og Thomas Ubbesen

Vi nærmer os 30 års dagen for Berlin-murens fald, kommunismens endeligt, afslutningen på en epoke i Europas historie med had, pigtråd og kold krig. 
Anne Haubek og Thomas Ubbesen, tidligere mangeårige DR-udenrigsjournalister har gennem dette efterår og vinter rejst med tog og bus til de yderste hjørner af den gamle Østblok og mødt mange af vores østeuropæiske naboer. De har talt med menige mennesker, hvis skæbner er formet af kommunisme og undertrykkelse, som blev kastebolde for historien og som nu har levet 30 år under en for dem næsten ubegribelig ny verdensorden. Hvad tænker de i dag om de 30 år, der er gået? Og hvordan tolker de deres eget lands historie?
Denne formiddag fortæller Haubek og Ubbesen om en rejse i øjenhøjde gennem 15 østeuropæiske lande og om at forsøge at fatte østeuropæernes skæbne.

Den 11/10: ”Guernica”

- et foredrag med journalist og forfatter, Steen Ole Hedelund Jørgensen, om Pablo Picassos verdensberømte maleri ”Guernica”

I april 1937 under den spanske borgerkrig blev den baskiske landsby Guernica bombarderet af fascistiske fly. Næsten 2000 mennesker mistede livet. Til verdensudstillingen i Paris malede Pablo Picasso det store maleri ”Guernica”, der er blevet et internationalt symbol mod krig.
I foredraget analyseres maleriet ud fra psykoanalytiske ideer, og der vises animationer af maleriet. Et højaktuelt emne set i lyset af den aktuelle og meget dramatiske kamp i Catalonien for selvstændighed. Foredragsholderen har gennem flere år opholdt sig i Spanien i længere perioder og øser i foredragene også af sine personlige erfaringer fra Spanien.

Den 25/10: Er Vesten ved at gå under?

v/Hans-Jørgen Schanz, professor/Dr.Phil. i idéhistorie

Sjældent siden tiden omkring Første Verdenskrig har undergangsvisioner og undergangsforestillinger – i politik, journalistik, litteratur og filosofi – været i så højkonjunktur som i dag. Vestens undergang er blevet en ide, som der løbes efter i flok som zombier.
Foredraget vil søge at rette op på dette billede med en gennemgang af modernitetens – eller Vestens – historie fra oplysningstænkningen og frem til i dag. Og det vil blive vist, at der skal stor mangel på historisk proportionssans til, for at man kan råbe med i undergangskoret.

Den 1/11: Valsen, den uimodståelige!

v/Vibeke Lundgren Nielsen, pianist og foredragsholder

Tyrolervals, wienervals, engelsk vals, bryllupsvals.... Valsen findes i mange udgaver! Siden valsen for 250-300 år siden overtog dansens førerplads fra menuetten, har den ikke blot på landsbytorve og bonede dansegulve haft en berusende virkning. Også for alverdens komponister har den været uimodståelig, og de har gjort brug af den i alle mulige afskygninger i vidt forskellige genrer af deres musik. Vi dykker ned i forskelligheden ved komponisters brug af valsen.

Den 8/11: Den poetiske fordring

v/Ann Sofie Oxenvad, cand.mag. i dramaturgi

”Filosofien kan gøre en forståelse klar, digtningen kan gøre den nærværende.” (K.E. Løgstrup).
I sin bog ”Den etiske fordring” bruger den danske filosof og teolog K. E. Løgstrup eksempler fra litteraturen til at anskueliggøre sin berømte tese: Vi er hinandens verden. Løgstrups forfatterskab åbenbarer dog en dybere forbindelse til den poetiske dimension i tilværelsen, som har at gøre med selve vores eksistens, vores væren i verden. En åbenhed eller en tilstand man kunne kalde: den poetiske fordring.

Den 15/11: Drømmen om Amerika – den danske udvandring til USA

v/Christian Friis, cand.mag. i idéhistorie

I årene fra 1860 til udbruddet af 1. Verdenskrig udvandrede en ud af ti danskere. Langt størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad rejste de væk fra? Hvad håbede de at finde? Hvordan blev deres nye tilværelse i det fremmede efter ankomsten til New York?
Den danske udvandring til Amerika er et spændende stykke Danmarkshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens danske samfund og stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den anden side af Atlanten.

Den 22/11: Musikken i billedkunsten

v/Mette Smed, mag.art. i kunsthistorie

Både i malerier og skulpturer indgår musikken, der synges og spilles på instrumenter. Mytologien har historier om musik, i kristendommens billeder synger engle og der synges og spilles i barokkens hollandske borgerstuer.
1800-tallet inspireres af folkeviser og middelaldersagn til billeder af elverpiger eller nøkken, og mange kunstnere skildrer musikken på scenen, i hjemmet eller på gaden, bl.a. Manet og Degas. Også det tyvende århundrede henter inspiration i musikken, bl.a. Kandinsky og Klee.

Den 29/11: Islamisk radikalisering i Danmark - med særligt fokus på Aarhus

v/Deniz Serinci, journalist, forfatter og foredragsholder

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) kommer den største terrortrussel mod Danmark fra militant islamisme, heriblandt hjemvendte Islamisk Stat (IS)-krigere. Men hvem er de hjemvendte 50-67 Syrienskrigere? Hvem er de 25 kvinder fra Danmark, heriblandt 5-10 fra Aarhus, der tog til Syrien? Hvordan er de blevet radikaliseret, heriblandt de 36 fra Aarhus, som drog derned? Hvordan modvirker vi radikalisering?
Deniz Serinci har skrevet to bøger om IS, har interviewet danske syrienskrigere, besøgt Islamisk Stat (IS)-områder i Irak og Syrien 12 gange på 3 år, og endvidere har han været graverjournalist på Ekstra Bladet med fokus på danske syrienskrigere.

Den 6/12: ALT om VINYL: Vinylpladernes succes netop nu

v/Søren Genefke, cand.mag. i informationsvidenskab, og forfatter til en anmelderrost bog om vinylplader

Vinylplader har fået en renæssance, som ingen havde troet mulig for bare få år siden. Pladerne har overhalet både CD’er og digitale downloads som det mest populære format at købe musik på. 
I 2017 solgte internetbutikken Amazon i gennemsnit en pladespiller hvert minut – døgnet rundt, året rundt.
Men hvad er det, der har fået moderne musikelskere til at genopdage kærligheden til et upraktisk, gammeldags format i en tid, hvor al slags musik er tilgængelig altid, alle steder? Hvorfor er vinylplader så fascinerende? Hvad er deres historie? 

Den 13/12: ”Min tid i gule sokker” – om Morten Grunwald og Olsen-Banden

v/Per Kuskner, journalist og forfatter

Foredraget om Olsen-Banden tager udgangspunkt i Per Kuskners bog “Min tid i gule sokker” (2013), som er udarbejdet i samarbejde med triomedlemmet Morten Grunwald. Her har Morten Grunwald fortalt åbent om de mange oplevelser, han havde som Benny igennem de 14 film.
Få et indblik i, hvem de tre Olsen-medlemmer var som mennesker, når de ikke optrådte som de tre forvirrede og skøre personer, som alle danskerne holdt så meget af. Var livet så såre simpelt, som det blev udgivet i Olsen-Banden?
Per sørger for, at foredraget også bliver visuelt spændende, da han hiver gamle billeder og videoer frem fra gemmerne. Nogle af dem har du med garanti set før, og andre billeder er forbeholdt til de få.

 

Gæster ved foredragene
Pris for deltagelse er 100 kr. pr. foredrag. Gæster kan deltage ved alle foredrag.
Tilmelding af gæster skal ske 1 uge før foredrag afholdes. Det gøres i receptionen hos FOF Aarhus i Fredensgade 36. Oplys venligst holdnr.: 286993.

 

Fælles fredage er en del af Kulturhøjskolen