Foredrag og kultur

Historie og arkitektur

Billede af historie på kulturhøjskolen

Ved cand. mag., historiker Steen Ivan Hansen

Sønderjylland og genforeningen

Til næste år fejrer vi i Danmark 100-års jubilæet for genforeningen med Sønderjylland. Det var første gang i flere hundrede år, at den danske stat blev udvidet – og det betød, at nationen Danmark kom til at omfatte så godt som alle dansktalende. Ja, man kan faktisk tale om, at verdens mest demokratiske landegrænse blev trukket i 1920.

Historieholdet lægger op til det store jubilæum ved at vælge emnet: Sønderjylland og genforeningen. Vi vil ikke blot beskæftige os med selve genforeningen men kigge på hele landsdelen Slesvig og dens historie, arkitektur og natur. Ved billedernes hjælp besøger vi så forskellige byer som Christiansfeld, Møgeltønder, Tønder, Friedrichstadt og Husum og mange flere. Vi ser på marskgårde i vadehavsområdet, statelige byhuse og imponerende slotsanlæg.

Historien trækkes op fra dengang, at Sønderjylland var et hertugdømme – videre gennem de mange år med den opsplittede landsdel, hvor vi kigger på hertuger som Adolf af Gottorp, Hans den yngre og Augustenborgerne – og frem til den smertelige krig i 1864 med afståelsen til Preussen. Afstemningen i 1920 betød et endeligt farvel til splittelse og nationale kampe, og i de forløbne 100 år har grænsen faktisk opnået forøget anerkendelse fra alle sider.

Vi ser en del filmklip fra det gamle Sønderjylland og planlægger en tur til området. 

Mandage kl. 9.30-13.30.
Hold nr.: 6090.

Steen Ivan Hansen er cand.mag. i Middelalderarkæologi og Historie. Steen holder foredrag over hele landet og har i mere end 30 år undervist og holdt foredrag hos FOF Aarhus i emnekredsene herregårde, slotte og kirker. Steen står desuden for kulturrejser i ind- og udland.

 

Historie og arkitektur er en del af Kulturhøjskolen