Foredrag og kultur

Litteratur, kultur og filosofi

Billedfrise med Martin Heidegger, Heinrick Böll og Hannah Arendt

Ved cand.mag. i filosofi og nordisk litteratur Nick Bo Madsen

Mellem guldalder og nedsmeltning – højdepunkter i tysk litteratur, kultur og filosofi – fra Goethe til Brecht’

Udgangspunktet for dette forløb er følgende paradoks: På den ene side er der ingen kultur, der har haft større betydning for den danske end den tyske. På den anden side synes denne kulturelle indflydelse efterhånden at være næsten fortrængt til fordel for det anglo-amerikanskes allestedsnærværelse.

Denne situation vil dette forløb i al ydmyghed gerne bidrage til at vende. Derfor begiver vi os ud på en vandring gennem det tyske kulturlandskab fra dets guldalder ved Goethe til dets nedsmeltning under nazismen. Undervejs vil vi læse de absolutte højdepunkter både i den tysksprogede prosa (Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann, Thomas Mann, Robert Musil, Kafka, Hermann Hesse og Stefan Zweig) og lyrik (Hölderlin og Rilke).

De fleste undervisningsgange vil fokusere på litteraturen. Her sætter underviseren de enkelte tekster ind i en større litteratur-, kultur- og idéhistorisk sammenhæng, hvorefter vi analyserer, fortolker og diskuterer i fællesskab.

Nogle undervisningsgange vil dog også have en mere oversigtsskabende karakter. Her vil de store historiske linjer blive ridset op og nogle af de væsentligste filosofiske tanker (som den tyske kultur jo også er så rig på) blive præsenteret på en spiselig måde.

Onsdage kl. 9.30-13.30.
Hold nr.: 6096.

underviser nick bo madsenNick Bo Madsen er cand.mag. i Filosofi og Nordisk Litteratur. Ekstern lektor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.billede af Ann Sofie OxenvadAnn Sofie Oxenvad er cand.mag. i Nordisk Litteratur og Dramaturgi. Tidligere højskolelærer på Testrup Højskole.

 

Litteratur, kultur og filosofi er en del af Kulturhøjskolen