Foredrag og kultur

Natur og fugle

Billede af natur på kulturhøjskolen

Ved biolog og naturvejleder John Simoni

Natur, miljø og fugle - Vi ta’r temperaturen på den danske natur

Forekomsten af ynglefugle er en glimrende indikator på, hvordan vores natur og miljø har det! Vores vilde natur er under pres og det afspejler sig tydeligt i forekomsten af vores ynglefugle. Alle undersøgelser viser, at mængden af vores ynglefugle, tilknyttet det åbne land, er gået stærkt tilbage.

Sammenhængen med forekomsten af insekter er indlysende og tilbagegangen af utallige insektarter, kalder på en bedre og mere skånsom udnyttelse af det åbne land. I denne sæson skal vi kigge nærmere på disse sammenhænge og på nogle af de undersøgelser, som ligger til grund for disse iagttagelser.

Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå. Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle og miljøperspektiv vil som altid være det centrale i vores ture. Er du ”naturnovice” er der masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse.

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Der skal forventes et bidrag på kr. 50,- pr. gang til fælleskørslen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Aarhus.

Onsdage kl. 9.30-13.30, hold nr.: 6095
eller torsdage kl. 9.30-13.30, hold nr.: 6093.

underviser john simoniJohn Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

 

Natur & fugle er en del af Kulturhøjskolen