Foredrag og kultur

Natur og fugle

Billede af Natur og fugle på kulturhøjskolen

Ved biolog og naturvejleder John Simoni

Fugle på tålt ophold! …er du på træk eller bor du her?

I kampen for at overleve, finder fugle på træk egnede steder at overvintre og raste! De opsøger de biotoper, som passer dem bedst mht. fødemuligheder og hvor det lokale klima giver den største chance for at overleve vinteren. Hvordan påvirker det de lokale standfugle, som ligner dem mest? Påvirker det standfuglenes føde- og redemuligheder og territorier m.m.? Kan forandringer i fuglenes trækmønster bruges som indikator på klimaforandringer i vores klimaforskning?

Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå. Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle og miljøperspektiv vil som altid være det centrale i vores ture. Er du ”naturnovice” er der masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse!

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Der skal forventes et bidrag på kr. 50,- pr. gang til fælleskørslen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Aarhus.

John Simoni er uddannet biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Derudover har han studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet og er i dag ejer af rejse- og oplevelsesfirmaet Natours.dk. Han har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere. 

Onsdage kl. 9.30-13.30, hold nr.: 6095
eller torsdage kl. 9.30-13.30, hold nr.: 6093.

underviser john simoniJohn Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

 

Natur & fugle er en del af Kulturhøjskolen