FVU-undervisning

FVU-dansk for private

Billede fra FVU-danskundervisning med underviser Inge Bergland ved FOF Aarhus

Bliv bedre til læsning, stavning og skriftlig fremstilling – helt gratis

Er du usikker på stavning, vil du gerne styrke dine læsefærdigheder eller vil du gerne blive bedre til dansk grammatik og skriftlig fremstilling? På et FVU-danskkursus hos FOF Aarhus kan du styrke dine faglige kompetencer og blive bedre til at læse, stave og skrive. Danskundervisningen kan være en stor hjælp i arbejds-, uddannelses- og hverdagssammenhænge.

I FVU-undervisningen arbejdes typisk med hverdagstekster, og der tages udgangspunkt i dine faglige behov.

Læs om de forskellige trin

FOF Aarhus tilbyder FVU-danskundervisning på 5 forskellige trin.

Du bliver placeret på et trin, der passer til dit faglige niveau. Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge prøve. Du kan dog godt fortsætte på næste trin uden at have aflagt prøve.

Fælles for alle trin er, at undervisningen indeholder elementerne læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Start er for dig, som taler noget dansk og har behov for at styrke dine dansksproglige færdigheder. I danskundervisningen vil du arbejde med læsning, skrivning af korte tekster og samtaletræning, for at understøtte dit ordforråd. Der indgår it i undervisningen.

Trin 1 har til formål at give dig et kendskab til basal grammatik, let stavning og læsning. Du lærer at skrive korte hverdagstekster og øver samtale, så dit ordforråd øges. It-støtteprogrammer indgår i undervisningen.

Trin 1-2 er undervisning i bøjning af ordklasser og staveregler. Der er øget fokus på læseforståelse og ordkendskab. Du træner at skrive hverdagstekster samt anvende it-støtteprogrammer.

Trin 2-3 henvender sig til dig, der vil udvikle kompetencer i grammatik og lettere tegnsætning. Der arbejdes med skrivning af mails, referater, brevtyper og anvendelse af it-støtteprogrammer. Endvidere er der fokus på læseforståelse, ordkendskab og øget ordforråd.

Trin 2-4 har til formål at øge din sikkerhed i grammatik og tegnsætning. Du undervises i, hvordan du sætter dig ind i et fagligt område, og hvordan du skriftligt kan formidle din viden. Dette niveau er også henvendt til dig, der er i uddannelse, arbejde eller gerne vil forberede dig til uddannelse.

Inden du bliver placeret på et trin, skal du igennem en test, som afgør dit niveau. Læs mere under test