FVU-undervisning

FVU-dansk for virksomheder

FOF Aarhus gratis tilbyder kurser i dansk til medarbejdere på større eller mindre virksomheder.

Kurserne kan foregå enten på den pågældende arbejdsplads eller i FOF Aarhus’ kursuscenter. Al FVU-dansk er gratis for medarbejdere og virksomheder.

FVU-dansk er danskundervisning, hvor der undervises i skriftlig fremstilling, læsning eller stavning. Der er desuden fokus på samtaletræning for at give et øget ordforråd. Der inddrages it-støtteprogrammer, som kan være en hjælp i hverdagen og specifikke arbejdssituationer.

Undervisningen foregår på forskellige niveauer, som giver medarbejderne mulighed for at forbedre netop det, de har behov for.

Undervisningen er praksisnær og brancherelateret, hvor terminologi og konkret undervisningsmateriale afspejler de ansattes behov for at styrke basale danskfærdigheder i de specifikke arbejdssituationer.

Har I udenlandske medarbejdere, som vil kunne drage nytte af at opkvalificere sine danskkundskaber, så kan et FVU-danskkursus være en god løsning. Danskkundskaber kan styrke tilknytningen til Danmark og det danske arbejdsmarked. Det samme gør sig gældende for en medrejsende partners jobmuligheder. Fokuseret undervisning på et FVU-kursus vil kunne hjælpe til at nedbryde eventuelle sprogbarrierer i arbejdssituationer og hverdagen.

Praktiske informationer

Bemærk venligst at undervisningen foregår på dansk. Derfor er det nødvendigt, at deltagere kan tale og forstå dansk for at kunne følge undervisningen.
Bemerken Sie bitte, dass der Unterricht auf Dänisch durchgeführt wird. Teilnahme setzt deshalb voraus, dass Sie Dänisch verstehen und auch sprechen können.
Please note that the lessons are conducted in Danish. Therefore, it is necessary that participants can both speak and understand Danish in order to follow the classes.

Læs om de forskellige trin

Før dine medarbejdere starter FVU-dansk, skal de deltage en obligatoriske test og vejledningssamtale.

Inden for FVU-dansk findes 5 trin, hvor en test vil hjælpe med at sørge for, at deltageren bliver placeret på det rigtige trin. Dermed sikres det, at vedkommende får størst muligt udbytte og glæde af FVU-undervisningen.