FVU-undervisning

FVU-digital for virksomheder

FVU-digital er gratis og kun for virksomheder.

OECD’s kortlægning af voksnes kompetencer viser, at 1 million danskere har vanskeligheder ved at løse hverdagsopgaver på en computer. Det ses samtidig i virksomheder, at flere og flere løsninger bliver digitale – og det stiller krav til dine medarbejderes kompetencer.

Med FVU-digital får de ansatte basale færdigheder med anvendelse af digitale værktøjer, medier og ressourcer på en forsvarlig og hensigtsmæssige måde.

I dag er der høje krav til behandlingen af digitale informationer. Derfor bidrager kurset til at udvikle medarbejdernes digitale dømmekraft gennem strategier og kendskab til grundlæggende it-sikkerhed. Derudover bliver de ansatte introduceret til værktøjer og måder til at kompensere for mangel på basale færdigheder (fx læsning og skrivning), der kan stå i vejen for opgaveløsning i hverdagen (såsom funktioner for oplæsning, diktering eller billeddokumentation).

Læs om de forskellige trin

FVU-digital består af 3 trin:

  • Trin 1 henvender sig til ansatte uden forhåndskendskab til brugen af digitale værktøjer
  • Trin 2 udvikler ansattes færdigheder i digital opgaveløsning
  • Trin 3 har til formål at få automatiseret de allerede udviklede færdigheder samt at styrke evnen til at tilegne sig nye digitale kompetencer.

Vedrørende trinindplacering foretages der altid en individuel vurdering af medarbejderen. Deltagelse i ét trin forudsætter derfor ikke forudgående deltagelse på et lavere trin.