FVU-undervisning

FVU-digital for virksomheder

Billede af kursister som får undervisning i digitale færdigheder

FVU-digital er gratis og kun for virksomheder.

OECD’s kortlægning af voksnes kompetencer viser, at 1 million danskere har vanskeligheder ved at løse hverdagsopgaver på en computer. Det ses samtidig i virksomheder, at flere og flere løsninger bliver digitale – og det stiller krav til dine medarbejderes kompetencer.

Med FVU-digital får de ansatte basale færdigheder med anvendelse af digitale værktøjer, medier og ressourcer på en forsvarlig og hensigtsmæssige måde.

I dag er der høje krav til behandlingen af digitale informationer. Derfor bidrager kurset til at udvikle medarbejdernes digitale dømmekraft gennem strategier og kendskab til grundlæggende it-sikkerhed. Derudover bliver de ansatte introduceret til værktøjer og måder til at kompensere for mangel på basale færdigheder (fx læsning og skrivning), der kan stå i vejen for opgaveløsning i hverdagen (såsom funktioner for oplæsning, diktering eller billeddokumentation).

Læs om de tre forskellige trin på FVU-digital

Trin 1 

Anvendelse af pegeredskab og tastatur
Kendskab til digitale værktøjer
Enkel filhåndtering
Enkel informationssøgning
Viden om digital sikkerhed
Relevante kompenserende værktøjer.

Trin 2 

Betjening af relevante enheder og digitale værktøjer
Håndtering af data og filer
Kvalificeret informationssøgning
Digital kommunikation
Viden om digital sikkerhed
Relevante kompenserende værktøjer.

Trin 3 

Effektiv betjening af enheder og digitale værktøjer
Sikker brug i arbejdet med data
Informationssøgning og informationsdeling
Digital kommunikation
 Viden om digital sikkerhed
Relevante kompenserende værktøjer.

Vedrørende trinindplacering foretages der altid en individuel vurdering af medarbejderen. Deltagelse i ét trin forudsætter derfor ikke forudgående deltagelse på et lavere trin.