FVU-undervisning

FVU-engelsk for virksomheder

FVU-engelsk er gratis og kun for virksomheder.

Flere og flere virksomheder begynder at ansætte fra, samarbejde eller kommunikere med mennesker andre lande, hvor det danske sprog alene ikke længere er tilstrækkeligt.

På FVU-engelsk vil dine medarbejdere udvikle sproglige færdigheder, så samtaler let og problemfrit kan føres med udenlandske kolleger eller samarbejdspartnere. Her læres der om fagspecifikke termer i jeres branche og faste vendinger, der er gode at kunne i erhvervsmæssige sammenhænge.

Medarbejderne vil få opbygget et basalt og brugbart ordforråd eller få udvidet det allerede eksisterende ordforråd. Alt efter niveau vil medarbejderen også lære at nuancere ordene.

Undervisningen giver også god indføring i, hvordan mails, dokumenter, CV og anden kommunikation udformes.

Læringsområder med konkrete faglige mål for hvert af disse områder:

  • Lytteforståelse
  • Læseforståelse
  • Samtalefærdighed
  • Mundtlig færdighed
  • Skrivefærdighed

Et FVU-engelskkursus giver dine medarbejdere et godt grundlag for en fælles forståelse, som letter arbejdet, mindsker risikoen for misforståelser og effektiviserer arbejdsgangen.

FVU-engelsk vil ud fra en individuel samtale og vurdering placere medarbejderne på det niveau, der er passende.

Undervisningen er praksisnær efter jeres branche og virksomhed. Derfor vil fokus være alt efter jeres behov.

Læs om de forskellige trin

FVU-engelsk består af 4 trin:

  • Trin 1 er henvendt til ansatte, der intet forhåndskendskab til engelsk har
  • Trin 2 har til formål at udvikle ansattes basale færdigheder relateret til deres jobfunktion
  • Trin 3 vil udvikle de ansattes kompetencer i samtale på engelsk
  • Trin 4 vil udover samtale udvide kompetencer inden for lytteforståelse, sprogbrug, skriftlighed samt pragmatiske sprogfunktioner.

Desuden skal det sikres, at det faglige niveau i fagets forskellige trin indplaceres i forhold til Den fælles europæiske referenceramme for sprog (Europarådet).

Deltagelse i ét trin forudsætter ikke forudgående deltagelse på et lavere trin – der foretages altid en individuel vurdering.