FVU-undervisning

FVU-engelsk for virksomheder

Billede af sort tavle med teksten 'Do you speak English?'

FVU-engelsk er gratis og kun for virksomheder.

Flere og flere virksomheder begynder at ansætte fra, samarbejde eller kommunikere med mennesker andre lande, hvor det danske sprog alene ikke længere er tilstrækkeligt.

På FVU-engelsk vil dine medarbejdere udvikle sproglige færdigheder, så samtaler let og problemfrit kan føres med udenlandske kolleger eller samarbejdspartnere. Her læres der om fagspecifikke termer i jeres branche og faste vendinger, der er gode at kunne i erhvervsmæssige sammenhænge.

Medarbejderne vil få opbygget et basalt og brugbart ordforråd eller få udvidet det allerede eksisterende ordforråd. Alt efter niveau vil medarbejderen også lære at nuancere ordene.

Undervisningen giver også god indføring i, hvordan mails, dokumenter, CV og anden kommunikation udformes.

Læringsområder med konkrete faglige mål for hvert af disse områder:

  • Lytteforståelse
  • Læseforståelse
  • Samtalefærdighed
  • Mundtlig færdighed
  • Skrivefærdighed

Et FVU-engelskkursus giver dine medarbejdere et godt grundlag for en fælles forståelse, som letter arbejdet, mindsker risikoen for misforståelser og effektiviserer arbejdsgangen.

FVU-engelsk vil ud fra en individuel samtale og vurdering placere medarbejderne på det niveau, der er passende.

Undervisningen er praksisnær efter jeres branche og virksomhed. Derfor vil fokus være alt efter jeres behov.

Læs om de fire forskellige trin

Trin 1 
• Enkle kommunikationsstrategier
• Elementært ordforråd fra arbejdspladsen
• Læsning og stavning på basalt niveau
• Informationssøgning.

Trin 2 
Enkle kommunikationsstrategier
Centralt ordforråd fra arbejdslivet
Faste vendinger
Læsning og stavning på basalt niveau.

Trin 3
Kommunikationsstrategier
Ordforråd og faste vendinger fra arbejdslivet
Det engelske sprogs opbygning
Kortere tekster – herunder lyd og billeder om jobrelaterede emner.

Trin 4 
Kommunikationsstrategier
Ordforråd og faste vendinger fra arbejdslivet
Forskellige typer tekster – her-under korte fagspecifikke tekster 
Viden om kultur- og samfunds-forhold i en globaliseret verden.

Desuden skal det sikres, at det faglige niveau i fagets forskellige trin indplaceres i forhold til Den fælles europæiske referenceramme for sprog (Europarådet).

Deltagelse i ét trin forudsætter ikke forudgående deltagelse på et lavere trin – der foretages altid en individuel vurdering.