Motion og sundhed

Førstehjælp - Alle medborgere

førstehjælp

På dette førstehjælpskursus lærer du, hvordan du, som borger, giver den nødvendige førstehjælp ved hjertestop og ulykker.

Du vil blive i stand til at kunne give hjerte-lunge-redning til en person med hjertestop – både med og uden en hjertestarter, at kunne håndtere situationer med slagtilfælde og forstuvninger samt at kunne handle hensigtsmæssigt ved trafikuheld og andre ulykker.

Førstehjælpskurset varer 7 timer og omfatter:
   – Førstehjælpens 4 hovedpunkter
   – ABC metoden
   – Basal genoplivning og brug af hjertestarter (AED)
   – Stabilt sideleje
   – Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
   – Førstehjælp ved akut opståede sygdom
   – Førstehjælp ved småskader og blødninger
   – Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
   – Førstehjælp ved ulykker

Alle kan deltage på kurset.

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, og det er derfor vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.

 

Holdoversigt
           
8976
ons 28-08-19 09:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
7 lekt.
Kr. 495
8977
fre 11-10-19 09:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
7 lekt.
Kr. 495
8978
lør 23-11-19 09:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
7 lekt.
Kr. 495