Motion og sundhed

Førstehjælp - Med særligt ansvar for børn

Billeder af hænder der sætter plaster på barn

På førstehjælpskurset vil du lære at handle hurtigt og korrekt, når der opstår en situation, hvor der skal ydes førstehjælp i et miljø, hvor børn og unge færdes.

Du får redskaber til at iværksætte livreddende førstehjælp i de første vigtige minutter efter en ulykke. Du bliver også klædt på til at kunne forebygge situationer med skoldning, klemmeskader og fald.

Førstehjælpskurset varer 7 timer og omfatter:
   – Førstehjælpens 4 hovedpunkter
   – ABC metoden
   – Basal genoplivning og brug af hjertestarter (AED)
   – Stabilt sideleje
   – Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
   – Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde
   – Førstehjælp og forebyggelse af småskader (klemme, snitte, fald)
   – Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
   – Førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
   – Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil.

Kurset henvender sig specielt til folk, der arbejder med børn og unge, men alle kan deltage.

Kurset er kompetencegivende, og efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
8974
søn 22-09-19 09:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
7 lekt.
Kr. 495
8975
fre 22-11-19 09:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
7 lekt.
Kr. 495