Motion og sundhed

Førstehjælp - Mindre fartøjer og søsport

førstehjælp

På dette førstehjælpskursus vil du lære at handle i situationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Du lærer at handle hensigtsmæssigt ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved ulykker, der umiddelbart er livstruende og at skabe sikkerhed, vurdere personers tilstand og at tilkalde hjælp med forskellige metoder.

Førstehjælpskurset varer 8 timer og omfatter:
   - Førstehjælpens 4 hovedpunkter
   - ABC metoden
   - Basal genoplivning og brug af hjertestarter (AED)
   - Stabilt sideleje
   - Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
   - Førstehjælp ved akut opståede sygdom
   - Førstehjælp ved livstruende blødninger
   - Førstehjælp ved skader ifm. temperaturpåvirkninger
   - Førstehjælp ved ulykker

Kurset er henvendt til personer, som færdes på mindre fartøjer og skibe eller dyrker søsport, men alle kan deltage

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.

Holdoversigt
           
8973
lør 07-09-19 09:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
8 lekt.
Kr. 695