Motion og sundhed

Førstehjælp - Opdatering LIV

Billede fra konstrueret førstehjælpssituation

Kursets indhold:

- Repetition af dele af indhold af basisuddannelsen "Førstehjælp ved ulykker"
- Udførelse af førstehjælp til blødning
- Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
- Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
- Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
- Brug af nødflytning
- Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter.

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført basisuddannelserne "Førstehjælp ved hjertestop" og "Førstehjælp ved ulykker" eller modulerne "Hjerte-lunge-redning" og "Genoplivning med hjertestarter".

Fokus i uddannelsen er praktisk læring i livreddende førstehjælp og opdatering af førstehjælpskompetencer der indgår i Dansk Førstehjælpsråds Basisuddannelse.

Uddannelsen skal ses som del af et samlet kompetenceopdateringsforløb sammen med "Opdateringsuddannelse Førstehjælp ved hjertestop", henover 48 måneder

Der udstedes et elektronisk bevis for "Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp", hvis deltageren har været aktiv og deltagende i hele uddannelsen.

Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter uddannelsen ikke de tidligere erhvervede kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
8987
lør 21-09-19 13:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
3 lekt.
Kr. 390
8986
ons 09-10-19 16:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
3 lekt.
Kr. 390
8988
lør 30-11-19 13:00
Søndergade 74
Bente Storgaard Dyrberg
3 lekt.
Kr. 390