Motion og sundhed

Førstehjælp - til erhvervschauffører

Billede af ulykke, hvor der udøves førstehjælp

Dette kursus henvender sig til dig der kører erhvervskørsel i køretøj under 3500 kg og dermed har dit daglige virke i bil og i trafikken.

Du lærer hvad du skal gøre ved livstruende ulykker, hvordan du skaber sikkerhed og tilkalder hjælp.

Du lærer at yde førstehjælp ved knoglebrud fx ved fald fra lift, lad eller rampe, livstruende blødninger, samt psykisk førstehjælp i de første vigtige minutter efter en ulykke.

Førstehjælpskurset varer 3 timer og omfatter:

- Førstehjælp ved ulykker
- Førstehjælp ved særlige knoglebrud
- Førstehjælp ved livstruende blødninger.

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder praktiske øvelser, og derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.