Sprog

Business English (B1-B2)

Kurset henvender sig til deltagere, som anvender engelsk i deres daglige arbejde, men som gerne vil have udvidet deres ordforråd og sproglige kompetencer inden for det erhvervsfaglige område.

Vi læser derfor tekster på engelsk, som omhandler engelske og amerikanske virksomheder, samt tekster om marketing, innovation og iværksætteri, for blot at nævne et par eksempler på emner, vi vil komme ind på.

Med udgangspunkt i gængse merkantile udtryk vil vi arbejde med, hvordan en god e-mail skrives, og hvordan en perfekt ansøgning eller et CV kan formuleres etc.

Gennem praktiske mundtlige øvelser indøves ligeledes besvarelse af telefonopkald samt andre erhvervsmæssige samtaler i form af bl.a. rollespil.