Sprog

Græsk

Billede fra græsk sprogundervisning ved FOF Aarhus

Oldgræsk er ligesom latin et ”dødt sprog”, fordi det ikke længere tales af nogen. Det sprog, der tales i Grækenland i dag, kaldes derfor ofte ”nygræsk”. Både oldgræsk og nygræsk bruger et andet alfabet end vores, men vi kender faktisk mange af de græske bogstaver fra symbolverdenen og fra matematikken – fx bogstavet π (pi). Vi kender også udtrykket ”alfa og omega” – det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. På samme måde har vi i vores almindelige sprog mange låneord fra oldgræsk – fx filosofi, pædagog og klima.