Hebraisk

Billede af hebraisk skrift til sprogundervisning i Aarhus

Lær hebraisk i Aarhus

FOF Aarhus udbyder kurser i ny-hebraisk. Her kan du lære det sprog, der tales i Israel i dag.

Hebraisk er et semitisk sprog. Det skrives med et andet alfabet end vores, og ligesom på de arabiske sprog skriver man fra højre mod venstre.

Vi koncentrerer os om det talte sprog, men grammatik vil også indgå.