Sprog

Eksamensforberedende kurser i italiensk (CELI)

Billede af studerende i Italien

Få dokumentation af dine italienskkundskaber med CELI

I samarbejde med Università per Stranieri di Perugia tilbyder FOF Aarhus nu muligheden for at tage en eksamen i italiensk og få et certifikat, som kan bruges overalt i verden til dokumentation af italienskkundskaber. Vi udbyder også forberedelseskurser til certifikaterne B1 og B2.

CELI certifikaterne kan bruges som dokumentation på dit italienskniveau, hvis du f.eks. skal på udveksling eller på studieophold i Italien, eller du ønsker at tage til Italien som arbejdssøgende. Alle er dog velkomne på kurserne, også selvom man ikke har noget behov eller ønske om at gå til eksamen. Det er også muligt at tilmelde sig eksamen uden at have deltaget i et kursus.

Informationsmøde 7. oktober

Gratis og uforpligtende Informationsmøde om kurser og eksaminer tirsdag d. 7. oktober kl. 17.00 i Søndergade 74, 8000 Aarhus C. Her kan du møde underviserne og også få hjælp til at finde det rigtige niveau.
Vi anbefaler, at du tager vores vejledende online test, inden du melder dig til et kursus.

Du kan læse mere om CELI på hjemmesiden for Università per Stranieri di Perugia

Informazioni in italiano – Incontro informativo

Certificazione Linguistica in Italiano dell’Università per Stranieri di Perugia – CELI
Il programma di FOF-CELI offre corsi di preparazione agli esami CELI 2 (livello B1) e CELI 3 (livello B2).
Gli esami di certificazione CELI fanno riferimento al Quadro Comune Europeo, che stabilisce e descrive i livelli di competenza linguistica secondo standard riconosciuti a livello internazionale. 
Per saperne di più consulta il sito dell’Università per Stranieri di Perugia

I certificati CELI si possono usare per esempio se si deve studiare in Italia o se si cerca lavoro in Italia. Chiunque può iscriversi ai corsi, anche se non interessato a sostenere l’esame di certificate. È anche possibile iscriversi all’esame senza aver participato a un corso.

Si consiglia di eseguire un test di piazzamento per conoscere il proprio livello.
È possibile eseguire un test di piazzamento durante l’incontro informativo o per conoscere il proprio livello prima di segnarsi al corso.

Incontro informativo
Lunedì 7 ottobre ore 17.00 in Søndergade 74, 8000 Aarhus C, si terrà un incontro informativo gratuito durante il quale potrai incontrare gli insegnanti che ti presenteranno gli esami e i relativi corsi, e ti aiuteranno a scegliere il livello adatto a te. Potrai svolgere un piccolo compito scritto e sostenere una breve conversazione durante l’incontro. Non è obbligatorio partecipare e non è necessario registrarsi.

Date degli esami
Gli esami del CELI 2 e CELI 3 si tengono a marzo, giugno, e novembre. Le date vengono rese note qui, non appena disponibili. Il COSTO dell'iscrizione all'esame è 2.300 (di queste, 900 sono relative alla tassa d'iscrizione da pagare all'Università di Perugia).
Per i partecipanti ai corsi di FOF di preparazione all’esame il prezzo è 1.900 kr.

Prossime sessioni d’esame
24 giugno 2019 (termine ultimo per l'iscriziane all'esame: 10 maggio 2019)
18 novembre 2019 (termine ultimo per l’iscrizione all’esame: 4 ottobre 2019)

Iscrizione all’esame
Per iscriverti all’esame devi fare due cose.

1. Scaricare il modulo d’iscrizione
Compilare il modulo e inviare il modulo compilato a Giulia Pierucci (responsabile per gli esami CELI) all’indirizzo email globetrottola@yahoo.it. Giulia Pierucci provvederà a inviare il modulo all’Università per Stranieri di Perugia, che amministra e gestisce gli esami.

2. Pagare
CELI 2 (B1) esame il 24 giugno 2019: pagamento tassa d’iscrizione
CELI 3 (B2) esame il 24 giugno 2019: pagamento tassa d’iscrizione
CELI 2 (B1) esame il 18 novembre 2019: pagamento tassa d’iscrizione
CELI 3 (B2) esame il 18 novembre 2019: pagamento tassa d’iscrizione

Attenzione: l’iscrizione sarà valida solo quando avremo ricevuto sia il modulo che il pagamento della tassa d’iscrizione.

Niveauer & online sprogtest

Kursernes niveauer er tilpasset Den fælles europæiske referenceramme (CEFR), som fastlægger internationale standarder for sproglige kompetencer.
A1 er det laveste niveau og C2 det højeste.

Vi anbefaler, at du tager vores online sprogtest, før du vælger kursus. 

Eksamen

Eksamen for CELI 2 og CELI 3 afholdes i marts, juni og november. Datoerne offentliggøres her, så snart de foreligger. Eksamensgebyret er 2300 kr. For deltagere på FOF's forberedelseskurser er prisen 1900 kr. (Heraf går 900 kr. til universitetet i Perugia for administrationen af den skriftlige eksamen).

Kommende eksamensdatoer
24. juni 2019 (tilmeldingsfrist: 10. maj)
18. november 2019 (tilmeldingsfrist: 4. oktober)

Eksamen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Tilmelding til eksamen
Du skal gøre to ting for at blive tilmeldt eksamen.

1. Download tilmeldingsblanket
Send den udfyldte blanket per mail til eksamensadministrator Giulia Pierucci på globetrottola@yahoo.it. Giulia Pierucciu sender den udfyldte blanket videre til Università per Stranieri di Perugia, som har det overordnede ansvar for eksaminerne.

 2. Betaling
CELI 2 (B1) eksamen den 24. juni 2019: Betaling for eksamen
CELI 3 (B2) eksamen den 24. juni 2019: Betaling for eksamen
CELI 2 (B1) eksamen den 18. november 2019: Betaling for eksamen
CELI 3 (B2) eksamen den 18. novemeber 2019: Betaling for eksamen

Bemærk: Din tilmelding er først gyldig, når vi har modtaget både blanket og betaling.