Ledige stillinger

Ledige stillinger hos FOF Aarhus

Hos FOF Aarhus slår vi løbende ledige stillinger op - både til undervisning på vores kurser og i FOF Aarhus' administration. Vi har også løbende projekter, hvor vi har brug for frivillige. 

FOF Aarhus er én af landets største udbydere af aktiviteter på det folkeoplysende område. Vores mål er at udvikle den enkelte fagligt, kulturelt og socialt. Vi har ansat ca. 600 undervisere og har hvert år ca. 65.000 kursusdeltagere. Vi favner bredt og er engagerede i undervisning iht. lov om folkeoplysning indenfor bl.a. sprog, musik, bevægelse, kreative fag, foredrag, kulturelle arrangementer og diverse projekter.

Stillingsopslag 

Praktikant i administrationen - forår 2019/efterår 2019

Praktikant til HR - forår 2019

Kommunikationspraktikant - forår 2019/efterår 2019

Frivillige til innovationspaneler - for 18-30 årige

Frivillige til FOF Aarhus' anmelderkorps