Bestyrelse

Bestyrelsen i FOF Aarhus består af:


Henning Lyngsbo, Bestyrelsesformand FOF Aarhus 

Henning Lyngsbo, (advokat)
Formand

Næstformand i FOF Aarhus´ bestyrelse Hugo R Skou 

Hugo R. Skou, (sektionsleder på Statsbiblioteket)
Næstformand

hsk@statsbiblioteket.dk

Øvrige medlemmer: 

Poul B. Skou, direktør
Marianne Frisk Jensen, cand.pæd.psych. og afdelingsleder
Poul Bøje Schou, cand.merc.aud. og regnskabschef
Bent Lønskov, direktør
Steen Stavnsbo, cand.merc.